Profil Zadavatele - Město Veselí nad Moravou

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 236484
Název profilu zadavatele: Město Veselí nad Moravou (http://www.veseli-nad-moravou.cz)
profilu zadavatele: 00285455
« Zpět na vypsané VZ

Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby Průmyslová zóna Kollárova – Blatnick

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000004
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, včetně zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy (vodoprávní řízení). Rozsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, obsahující zejména (situace, půdorysy, příčné řezy, podélné profily, vytyčovací výkres v JTSK atd.). Součástí prováděcí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu a obsahu stanoveném ve vyhlášce č. 169/2016 Sb., v platném znění.
 • Předpokládaná hodnota
  1 450 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  8.3.2018 10:22:27
 • Poslední změna
  16.5.2018 15:49:18, Mgr. Václav Trčka
 • Lhůta pro podání nabídek
  26.3.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Mgr. Václav Trčka, tel: 518 670 130, trcka@veseli-nad-moravou.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)