Profil Zadavatele - Město Veselí nad Moravou

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 236484
Název profilu zadavatele: Město Veselí nad Moravou (http://www.veseli-nad-moravou.cz)
profilu zadavatele: 00285455
« Zpět na vypsané VZ

Územní studie krajiny správního obvodu

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000004
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem zakázky je zpracování územní studie krajiny (dále též „ÚSK“) jejímž cílem je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů.
 • Předpokládaná hodnota
  3 100 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  27.1.2017 08:19:52
 • Poslední změna
  4.4.2017 09:53:58, Ing. Jan Hůla
 • Lhůta pro podání nabídek
  14.2.2017 00:10:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Jan Hůla, tel: 731112053, fragula@seznam.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)