Profil Zadavatele - Město Veselí nad Moravou

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 236484
Název profilu zadavatele: Město Veselí nad Moravou (http://www.veseli-nad-moravou.cz)
profilu zadavatele: 00285455
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce prostor před sekretariátem MěÚ Veselí nad Moravou

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000002
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem zakázky je realizace dodávky „Rekonstrukce prostor před sekretariátem MěÚ Veselí nad Moravou“. Realizací zakázky se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

  Rozsah rekonstrukce je stanoven studií „Architektonické řešení chodby MěÚ Veselí nad Moravou“, zpracovanou v 07/2012 společností Studio 97 A s.r.o., Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín, která je přílohou výzvy.
 • Předpokládaná hodnota
  360 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  27.11.2012 14:31:43
 • Poslední změna
  2.12.2013 14:05:23, Ing. Petr Kebrle
 • Lhůta pro podání nabídek
  13.12.2012 12:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Petr Kebrle, tel: 518 670 140, tel2: 724 162 273, kebrle@veseli-nad-moravou.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
65746414 Radim Žádník CZ 358 343,00 Kč s DPH
25331141 Studio 97 A s.r.o. CZ 441 796,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  Radim Žádník, IČ: 65746414, CZ
 • Nabídková cena
  358 343,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)