Profil Zadavatele - Město Veselí nad Moravou

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 236484
Název profilu zadavatele: Město Veselí nad Moravou (http://www.veseli-nad-moravou.cz)
profilu zadavatele: 00285455
« Zpět na vypsané VZ

Veselí nad Moravou – náměstí Míru – etapa I

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000011
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ano
 • Předmět
  Předmětná veřejná zakázka na stavební práce je v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů technicky rozdělena na 3 části.
  Část A řeší I. Etapu plánované rekonstrukce prostoru náměstí Míru ve Veselí nad Moravou. Stavební činnosti Části A svým charakterem úzce souvisejí a zasahují do Části B. Termín realizace do 31. 5. 2018.
  Část B řeší vybudování chodníků, zpomalovacího prahu a cyklostezky na náměstí Míru. Stavebně technické dokončení do 31. 10. 2017.
  Část C řeší vybudování stezky pro pěší a cyklisty od ulice Tyršova po náměstí Míru. Stavebně technické dokončení do 31. 10. 2017.
  Nabídky budou zpracovány a podávány na všechny 3 části dohromady.
  Detailní popis předmětu plnění obsahuje Zadávací dokumentace veřejné zakázky.
 • Předpokládaná hodnota
  57 850 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  27.9.2016 16:23:57
 • Poslední změna
  20.1.2017 11:41:24, Bc. Jan Husák
 • Lhůta pro podání nabídek
  15.11.2016 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Bc. Jan Husák, tel: 602 796 611, husakml@seznam.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
45274924 EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih CZ 50 125 296,25 Kč s DPH 41 425 864,67 Kč bez DPH
42340802 KKS, spol. s r.o. CZ 57 940 254,67 Kč s DPH 47 884 507,99 Kč bez DPH
42196868 M - SILNICE a.s. CZ 64 759 436,17 Kč s DPH 53 520 195,18 Kč bez DPH
43005560 PORR a.s., odštěpný závod - Morava CZ 52 611 748,19 Kč s DPH 43 480 783,63 Kč bez DPH
42339839 SMO - VHS JAVORNÍK CZ 53 792 882,88 Kč s DPH 44 456 928,00 Kč bez DPH společnost zastoupená společností SMO a.s.

Jedná se o sdružení účastníků.

48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby MORAVA CZ 55 439 899,12 Kč s DPH 45 818 098,45 Kč bez DPH
26263718 TUFÍR, spol. s.r.o. CZ 53 307 613,49 Kč s DPH 44 055 878,92 Kč bez DPH
40233308 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY společnost s ručením omezeným CZ 41 555 965,92 Kč s DPH 34 343 773,49 Kč bez DPH uchazeč vyloučen

Nabídka byla vyřazena z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, IČ: 45274924, CZ
 • Nabídková cena
  50 125 296,25 Kč s DPH
 • Datum uzavření smlouvy
  6.1.2017 09:00:00
 • Cena dle smlouvy
  50 125 296,25 Kč s DPH (41 425 864,67 Kč bez DPH)

Dokumenty

Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)

Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Písemná zpráva (podle § 217 zákona)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

Seznam částí zakázky

 • Pořadové číslo části
  1
 • Název části zakázky
  Veselí na Moravou – náměstí Míru - etapa I – A
 • Druh části VZ
  Stavební práce
 • Stav části řízení
  část VZ byla zadána
 • Předpokládaná hodnota části
  37 432 838,00 Kč bez DPH
 • Pořadové číslo části
  2
 • Název části zakázky
  Veselí na Moravou – náměstí Míru - etapa I – B
 • Druh části VZ
  Stavební práce
 • Stav části řízení
  část VZ byla zadána
 • Předpokládaná hodnota části
  13 004 298,00 Kč bez DPH
 • Pořadové číslo části
  3
 • Název části zakázky
  Veselí na Moravou – náměstí Míru - etapa I – C
 • Druh části VZ
  Stavební práce
 • Stav části řízení
  část VZ byla zadána
 • Předpokládaná hodnota části
  5 108 912,98 Kč bez DPH