Profil Zadavatele - Město Veselí nad Moravou

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 236484
Název profilu zadavatele: Město Veselí nad Moravou (http://www.veseli-nad-moravou.cz)
profilu zadavatele: 00285455
« Zpět na vypsané VZ

Dynamický nákupní systém - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00000011
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Dynamický nákupní systém - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou 2016 - 2020.
  Centrální zadavatel realizuje druhem otevřeného řízení dle ust. § 27 zákona veřejnou zakázku, jejímž předmětem je zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“) v souladu s § 93 a násl. zákona, a to v rámci tzv. centralizovaného zadávání ve smyslu § 3 zákona s tím, že centrální zadavatel ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona provádí zadávací řízení a zadává tuto veřejnou zakázku na účet pověřujících zadavatelů.
  Více informací v zadávací dokumentaci.
 • Předpokládaná hodnota
  7 338 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  1.6.2015 14:14:38
 • Poslední změna
  2.7.2018 13:30:51, Mgr. Václav Trčka
 • Lhůta pro podání nabídek
  20.7.2015 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ivona Štefková, tel: 597075462, stefkova@ecentre.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)