Profil Zadavatele - Město Veselí nad Moravou

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 236484
Název profilu zadavatele: Město Veselí nad Moravou (http://www.veseli-nad-moravou.cz)
profilu zadavatele: 00285455
« Zpět na vypsané VZ

Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Veselí nad Moravou

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000027
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele a jednotlivých pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle energetický zákona a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu
 • Předpokládaná hodnota
  3 651 708,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  1.10.2014 10:56:47
 • Poslední změna
  16.10.2014 09:10:33, Mgr. Václav Trčka
 • Lhůta pro podání nabídek
  17.10.2014 13:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Andrea Jarošová, tel: 518 670 136, jarosova@veseli-nad-moravou.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)