Profil Zadavatele - Město Veselí nad Moravou

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 236484
Název profilu zadavatele: Město Veselí nad Moravou (http://www.veseli-nad-moravou.cz)
profilu zadavatele: 00285455
« Zpět na vypsané VZ

Regenerace sídliště Hutník - II. etapa, 3. část

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000022
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, související se stavbou cyklostezky, parkoviště, chodníku, přeložky NN, přeložky veřejného osvětlení a mobiliáře.
 • Předpokládaná hodnota
  5 959 906,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  12.8.2014 07:11:10
 • Poslední změna
  12.8.2014 10:18:54, Mgr. Jana Ivanová
 • Lhůta pro podání nabídek
  7.8.2014 08:00:00
 • Kontaktní osoba
  Mgr. Jana Ivanová, tel: 518 670 122, ivanova@veseli-nad-moravou.cz
 • Další informace
  V rámci regenerace sídliště Hutník - 2. etapa – 3. část budou vybudovány chodníky s cyklostezkou před BD 1447-1454 a za BD 1440-1446. Cyklostezka s chodníkem zde bude umístěna blíž k novým parkovacím stáním, která jsou situována kolmo ke stávající komunikaci. Povrch chodníků bude ze zámkové dlažby šedé barvy, u cyklostezek bude zámková dlažba červená. Oddělení cyklostezky od chodníku bude provedeno pomocí dlažby pískově žluté barvy. Parkovací místa budou co nejvíce respektovat stávající vzrostlou zeleň. Na parkoviště bude použita vsakovací betonová dlažba s odvodněním směrem od komunikace. Součástí stavby bude přeložka části podzemního vedení elektrické energie nízkého napětí a veřejného osvětlení. Dále se provede výměna osvětlovacích lamp. Před BD u garáží bude instalován nový mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola). Na jednosměrné komunikaci k ZŠ Hutník bude umístěn retardér. V rámci celé akce bude doplněno svislé a vodorovné dopravní značení.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)