Profil Zadavatele - Město Veselí nad Moravou

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 236484
Název profilu zadavatele: Město Veselí nad Moravou (http://www.veseli-nad-moravou.cz)
profilu zadavatele: 00285455
« Zpět na vypsané VZ

Úrazové pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Veselí nad Moravou

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000001
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Pro účely této veřejné zakázky se realizací služby rozumí poskytnutí pojistného krytí formou skupinového úrazového pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Veselí nad Moravou (dále jen JSDH Veselí nad Moravou), a to pro dvanáct osob.

  Rozsah pojištění:
  - pojištění pro případ smrti 10.000,- Kč
  - pojištění pro případ smrti následkem úrazu 600.000,- Kč
  - pojištění pro případ smrti následkem autonehody 600.000,- Kč
  - pojištění trvalých následků úrazu s progresívním plněním
  od 0,001 % až do výše pětinásobku 600.000,- Kč
  - denní odškodné po dobu nezbytného léčení, kadence 7 dnů 100,- Kč
  - zvýšení denního odškodného po dobu hospitalizace o částku 300,- Kč

  Předmětem zakázky jsou rovněž úkony, které nejsou ve výše uvedených bodech obsaženy, ale o kterých uchazeč ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu poskytnutí služby třeba.
 • Předpokládaná hodnota
  200 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  23.1.2013 11:10:38
 • Poslední změna
  10.11.2015 10:42:46, Mgr. Václav Trčka
 • Lhůta pro podání nabídek
  7.2.2013 12:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Alena Kneprová, tel: 518 670 116, tel2: 721 478 448, kneprova@veseli-nad-moravou.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)