Profil Zadavatele - Město Veselí nad Moravou

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 236484
Název profilu zadavatele: Město Veselí nad Moravou (http://www.veseli-nad-moravou.cz)
profilu zadavatele: 00285455
« Zpět na vypsané VZ

Renovované tonery do tiskáren a kopírovacích strojů

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000005
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 00285455, hodlá v roce
  2013 renovovat spotřební materiál – tonery do tiskáren a kopírovacích strojů v předpokládaném rozsahu dle
  přílohy č. 1. Renovace musí zahrnovat i výměnu válce a elektronického čipu, jsou-li součástí příslušného toneru.
  Do vyhodnocení nabídek bude zařazena každá nabídka, která bude mít vyplněny všechny jednotkové ceny (i
  případné nulové) v tabulce dle přílohy č. 1. a bude obsahovat návrh smlouvy dle přílohy č. 2.
 • Předpokládaná hodnota
  65 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  13.12.2012 14:01:28
 • Poslední změna
  20.1.2014 09:48:05, Ing. Petr Kebrle
 • Lhůta pro podání nabídek
  28.12.2012 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Petr Kaděrka, tel: 518 670 141, tel2: 608 616 410, kaderka@veseli-nad-moravou.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)